دکوروز / خدمات کاغذ دیواری / جدا کردن و کندن کاغذ دیواری

جدا کردن و کندن کاغذ دیواری

کندن و جدا کردن کاغذ دیواری

اگر می خواهید کاغذ دیواری به آسانی از دیوار جدا شود به این ترتیب عمل کنید. آب داغ و سرکه را به میزان مساوی با یکدیگر مخلوط کنید و با اسفنج روی کاغذ دیواری ها بکشید. آن قدر این کار را انجام دهید تا کاغذ دیواری ها خودشان کنده شوند.

منبع : روزنامه کارگزاران

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by Decorooz.com