بلاگ نقاشی ساختمانییدکوراسیون دکوروز

آموزش دایره رنگ ایتن و چگونگی ترکیب رنگ های اصلی

دایره رنگ ایتن چیست و رنگ های اصلی و فرعی چگونه ایجاد می شوند؟

آموزش دایره رنگ ایتن را در اینجا برای شما ارائه مینماییم. تقریبا ما همه میدانیم که سه رنگ اصلی که بقولی تمام رنگها را میتوان از ‏ترکیب آنها بدست آورد عبارتند از زرد، قرمز و آبی. ‏ ما این سه رنگ را که در حقیقت سه رنگ اولیه نام دارند، به شکل ‏زیر کنار هم قرار میدهیم:‏

سه رنگ ثانویه, سه رنگ اصلی, رنگ قرمز, رنگ فرعی, رنگ شناسی, رنگ زرد, رنگ ایتن, رنگ اصلی, رنگ آبی, دایره رنگ ایتن, آموزش دایره رنگ ایتن | %d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2, painting-blog | دکوراسیون ساختمان دکوروز

همانطور که از قبل میدانستیم بقیه رنگها از ترکیب این سه رنگ ‏بدست میاید. حالا ما دو به دو این رنگها را با هم ترکیب میکنیم و سه رنگ جدید بدست می آوریم:‏

زرد + قرمز = نارنجی

قرمز + آبی = بنفش

آبی + زرد = سبز

سه رنگ نارنجی، بنفش و سبز را که ساخته میشود سه رنگ ثانویه ‏نامیده و آنها را مانند شکل زیر کنار هم قرار میدهیم:‏

سه رنگ ثانویه, سه رنگ اصلی, رنگ قرمز, رنگ فرعی, رنگ شناسی, رنگ زرد, رنگ ایتن, رنگ اصلی, رنگ آبی, دایره رنگ ایتن, آموزش دایره رنگ ایتن | %d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2, painting-blog | دکوراسیون ساختمان دکوروز

تا اینجا از ترکیب دو بدوی سه رنگ اولیه سه رنگ ثانویه بدست ‏آمد و در مجموع شش رنگ حاصل شد. حال این شش رنگ را ‏مجددا دوبه دو با هم ترکیب میکنیم.‏

زرد + نارنجی = نارنجی زرد

نارنجی + قرمز = قرمز نارنجی

قزمر + بنفش = ارغوانی (قرمز بنفش)

بنفش + آبی = نیلی (آبی بنفش)

آبی + سبز = فیروزه ای (سبز آبی)

سبز + زرد = سبز چمنی (سبز زرد)

از ترکیب دوبه دوی شش رنگ موجود شش رنگ جدید حاصل می شود و در مجموع دوازده رنگ کنار هم مانند شکل زیر بدست میاوریم:

سه رنگ ثانویه, سه رنگ اصلی, رنگ قرمز, رنگ فرعی, رنگ شناسی, رنگ زرد, رنگ ایتن, رنگ اصلی, رنگ آبی, دایره رنگ ایتن, آموزش دایره رنگ ایتن | %d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2, painting-blog | دکوراسیون ساختمان دکوروز

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا